پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
420300
بیشترین: 
478400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
420300
زمان: 
7/9 18:10
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 9 مهر 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 9 مهر 1397 , 420300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 11:15","price":471500},{"date":"1397/07/09 11:30","price":478400},{"date":"1397/07/09 11:40","price":474500},{"date":"1397/07/09 11:45","price":473600},{"date":"1397/07/09 11:50","price":473300},{"date":"1397/07/09 11:55","price":472400},{"date":"1397/07/09 12:00","price":470400},{"date":"1397/07/09 12:05","price":469200},{"date":"1397/07/09 12:10","price":470400},{"date":"1397/07/09 12:15","price":468100},{"date":"1397/07/09 12:20","price":464200},{"date":"1397/07/09 12:25","price":462000},{"date":"1397/07/09 12:30","price":464700},{"date":"1397/07/09 12:40","price":460800},{"date":"1397/07/09 12:45","price":454400},{"date":"1397/07/09 12:50","price":453800},{"date":"1397/07/09 12:55","price":459400},{"date":"1397/07/09 13:00","price":456700},{"date":"1397/07/09 13:10","price":455600},{"date":"1397/07/09 13:30","price":455800},{"date":"1397/07/09 13:40","price":453300},{"date":"1397/07/09 13:45","price":451200},{"date":"1397/07/09 13:50","price":450600},{"date":"1397/07/09 13:55","price":452200},{"date":"1397/07/09 14:00","price":451000},{"date":"1397/07/09 14:05","price":448700},{"date":"1397/07/09 14:10","price":445800},{"date":"1397/07/09 14:15","price":444600},{"date":"1397/07/09 14:20","price":445300},{"date":"1397/07/09 14:25","price":446500},{"date":"1397/07/09 14:30","price":444200},{"date":"1397/07/09 14:40","price":442600},{"date":"1397/07/09 14:45","price":438500},{"date":"1397/07/09 14:55","price":436200},{"date":"1397/07/09 15:00","price":426900},{"date":"1397/07/09 15:05","price":428200},{"date":"1397/07/09 15:10","price":435800},{"date":"1397/07/09 15:15","price":436400},{"date":"1397/07/09 15:25","price":434200},{"date":"1397/07/09 15:30","price":436700},{"date":"1397/07/09 15:40","price":438000},{"date":"1397/07/09 15:45","price":437400},{"date":"1397/07/09 15:50","price":436700},{"date":"1397/07/09 15:55","price":440800},{"date":"1397/07/09 16:00","price":445300},{"date":"1397/07/09 16:05","price":441900},{"date":"1397/07/09 16:10","price":443000},{"date":"1397/07/09 16:15","price":444200},{"date":"1397/07/09 16:25","price":445800},{"date":"1397/07/09 16:30","price":448100},{"date":"1397/07/09 16:40","price":447600},{"date":"1397/07/09 16:45","price":444000},{"date":"1397/07/09 16:50","price":442600},{"date":"1397/07/09 16:55","price":440100},{"date":"1397/07/09 17:00","price":438000},{"date":"1397/07/09 17:05","price":437100},{"date":"1397/07/09 17:10","price":435500},{"date":"1397/07/09 17:15","price":433300},{"date":"1397/07/09 17:30","price":434600},{"date":"1397/07/09 17:40","price":431700},{"date":"1397/07/09 17:45","price":430100},{"date":"1397/07/09 17:50","price":429400},{"date":"1397/07/09 17:55","price":427100},{"date":"1397/07/09 18:00","price":424800},{"date":"1397/07/09 18:10","price":420300}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398