پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
567920
بیشترین: 
646420
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
567920
زمان: 
7/9 18:10
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 9 مهر 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 9 مهر 1397 , 567920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 11:15","price":637180},{"date":"1397/07/09 11:30","price":646420},{"date":"1397/07/09 11:40","price":641190},{"date":"1397/07/09 11:45","price":640260},{"date":"1397/07/09 11:50","price":639650},{"date":"1397/07/09 11:55","price":638420},{"date":"1397/07/09 12:00","price":635640},{"date":"1397/07/09 12:05","price":634110},{"date":"1397/07/09 12:10","price":635640},{"date":"1397/07/09 12:15","price":632570},{"date":"1397/07/09 12:20","price":627330},{"date":"1397/07/09 12:25","price":624260},{"date":"1397/07/09 12:30","price":627950},{"date":"1397/07/09 12:40","price":622720},{"date":"1397/07/09 12:45","price":614100},{"date":"1397/07/09 12:50","price":613170},{"date":"1397/07/09 12:55","price":620870},{"date":"1397/07/09 13:00","price":617180},{"date":"1397/07/09 13:10","price":615640},{"date":"1397/07/09 13:30","price":615940},{"date":"1397/07/09 13:40","price":612560},{"date":"1397/07/09 13:45","price":609790},{"date":"1397/07/09 13:50","price":608860},{"date":"1397/07/09 13:55","price":611020},{"date":"1397/07/09 14:00","price":609480},{"date":"1397/07/09 14:05","price":606400},{"date":"1397/07/09 14:10","price":602400},{"date":"1397/07/09 14:15","price":600860},{"date":"1397/07/09 14:20","price":601780},{"date":"1397/07/09 14:25","price":603320},{"date":"1397/07/09 14:30","price":600250},{"date":"1397/07/09 14:40","price":598090},{"date":"1397/07/09 14:45","price":592550},{"date":"1397/07/09 14:55","price":589470},{"date":"1397/07/09 15:00","price":576850},{"date":"1397/07/09 15:05","price":578700},{"date":"1397/07/09 15:10","price":588860},{"date":"1397/07/09 15:15","price":589780},{"date":"1397/07/09 15:25","price":586700},{"date":"1397/07/09 15:30","price":590090},{"date":"1397/07/09 15:40","price":591930},{"date":"1397/07/09 15:45","price":591010},{"date":"1397/07/09 15:50","price":590090},{"date":"1397/07/09 15:55","price":595940},{"date":"1397/07/09 16:00","price":601780},{"date":"1397/07/09 16:05","price":597170},{"date":"1397/07/09 16:10","price":598710},{"date":"1397/07/09 16:15","price":600250},{"date":"1397/07/09 16:25","price":602400},{"date":"1397/07/09 16:30","price":605480},{"date":"1397/07/09 16:40","price":604860},{"date":"1397/07/09 16:45","price":599940},{"date":"1397/07/09 16:50","price":598090},{"date":"1397/07/09 16:55","price":594700},{"date":"1397/07/09 17:00","price":591930},{"date":"1397/07/09 17:05","price":590700},{"date":"1397/07/09 17:10","price":588550},{"date":"1397/07/09 17:15","price":585470},{"date":"1397/07/09 17:30","price":587320},{"date":"1397/07/09 17:40","price":583320},{"date":"1397/07/09 17:45","price":581160},{"date":"1397/07/09 17:50","price":580550},{"date":"1397/07/09 17:55","price":577160},{"date":"1397/07/09 18:00","price":574080},{"date":"1397/07/09 18:10","price":567920}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398