پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
425950
بیشترین: 
484820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
425950
زمان: 
7/9 18:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 9 مهر 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 9 مهر 1397 , 425950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 11:15","price":477890},{"date":"1397/07/09 11:30","price":484820},{"date":"1397/07/09 11:40","price":480890},{"date":"1397/07/09 11:45","price":480200},{"date":"1397/07/09 11:50","price":479740},{"date":"1397/07/09 11:55","price":478820},{"date":"1397/07/09 12:00","price":476740},{"date":"1397/07/09 12:05","price":475580},{"date":"1397/07/09 12:10","price":476740},{"date":"1397/07/09 12:15","price":474430},{"date":"1397/07/09 12:20","price":470510},{"date":"1397/07/09 12:25","price":468200},{"date":"1397/07/09 12:30","price":470970},{"date":"1397/07/09 12:40","price":467040},{"date":"1397/07/09 12:45","price":460580},{"date":"1397/07/09 12:50","price":459890},{"date":"1397/07/09 12:55","price":465660},{"date":"1397/07/09 13:00","price":462890},{"date":"1397/07/09 13:10","price":461730},{"date":"1397/07/09 13:30","price":461960},{"date":"1397/07/09 13:40","price":459420},{"date":"1397/07/09 13:45","price":457350},{"date":"1397/07/09 13:50","price":456650},{"date":"1397/07/09 13:55","price":458270},{"date":"1397/07/09 14:00","price":457110},{"date":"1397/07/09 14:05","price":454810},{"date":"1397/07/09 14:10","price":451800},{"date":"1397/07/09 14:15","price":450650},{"date":"1397/07/09 14:20","price":451340},{"date":"1397/07/09 14:25","price":452500},{"date":"1397/07/09 14:30","price":450190},{"date":"1397/07/09 14:40","price":448570},{"date":"1397/07/09 14:45","price":444420},{"date":"1397/07/09 14:55","price":442110},{"date":"1397/07/09 15:00","price":432640},{"date":"1397/07/09 15:05","price":434030},{"date":"1397/07/09 15:10","price":441650},{"date":"1397/07/09 15:15","price":442340},{"date":"1397/07/09 15:25","price":440030},{"date":"1397/07/09 15:30","price":442570},{"date":"1397/07/09 15:40","price":443960},{"date":"1397/07/09 15:45","price":443260},{"date":"1397/07/09 15:50","price":442570},{"date":"1397/07/09 15:55","price":446960},{"date":"1397/07/09 16:00","price":451340},{"date":"1397/07/09 16:05","price":447880},{"date":"1397/07/09 16:10","price":449030},{"date":"1397/07/09 16:15","price":450190},{"date":"1397/07/09 16:25","price":451800},{"date":"1397/07/09 16:30","price":454110},{"date":"1397/07/09 16:40","price":453650},{"date":"1397/07/09 16:45","price":449960},{"date":"1397/07/09 16:50","price":448570},{"date":"1397/07/09 16:55","price":446030},{"date":"1397/07/09 17:00","price":443960},{"date":"1397/07/09 17:05","price":443030},{"date":"1397/07/09 17:10","price":441420},{"date":"1397/07/09 17:15","price":439110},{"date":"1397/07/09 17:30","price":440490},{"date":"1397/07/09 17:40","price":437490},{"date":"1397/07/09 17:45","price":435880},{"date":"1397/07/09 17:50","price":435410},{"date":"1397/07/09 17:55","price":432870},{"date":"1397/07/09 18:00","price":430570},{"date":"1397/07/09 18:10","price":425950}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398