پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1947600
بیشترین: 
2230300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1954200
زمان: 
7/9 21:15
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 9 مهر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 9 مهر 1397 , 1954200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 11:05","price":2212600},{"date":"1397/07/09 11:15","price":2219200},{"date":"1397/07/09 11:20","price":2221400},{"date":"1397/07/09 11:25","price":2223600},{"date":"1397/07/09 11:30","price":2225900},{"date":"1397/07/09 11:40","price":2230300},{"date":"1397/07/09 11:45","price":2221400},{"date":"1397/07/09 11:55","price":2219200},{"date":"1397/07/09 12:00","price":2214800},{"date":"1397/07/09 12:05","price":2205500},{"date":"1397/07/09 12:10","price":2208200},{"date":"1397/07/09 12:15","price":2199400},{"date":"1397/07/09 12:20","price":2198000},{"date":"1397/07/09 12:25","price":2194900},{"date":"1397/07/09 12:40","price":2186100},{"date":"1397/07/09 12:45","price":2172900},{"date":"1397/07/09 12:50","price":2170600},{"date":"1397/07/09 12:55","price":2177300},{"date":"1397/07/09 13:05","price":2179500},{"date":"1397/07/09 13:10","price":2172900},{"date":"1397/07/09 13:15","price":2166200},{"date":"1397/07/09 13:20","price":2161800},{"date":"1397/07/09 13:25","price":2168400},{"date":"1397/07/09 13:30","price":2166200},{"date":"1397/07/09 13:40","price":2157400},{"date":"1397/07/09 13:45","price":2150800},{"date":"1397/07/09 13:50","price":2148600},{"date":"1397/07/09 13:55","price":2146400},{"date":"1397/07/09 14:00","price":2135300},{"date":"1397/07/09 14:05","price":2124300},{"date":"1397/07/09 14:10","price":2126500},{"date":"1397/07/09 14:15","price":2102200},{"date":"1397/07/09 14:25","price":2106600},{"date":"1397/07/09 14:30","price":2095600},{"date":"1397/07/09 14:40","price":2102200},{"date":"1397/07/09 15:00","price":2097800},{"date":"1397/07/09 15:05","price":2088900},{"date":"1397/07/09 15:15","price":2093400},{"date":"1397/07/09 15:25","price":2102200},{"date":"1397/07/09 15:40","price":2115400},{"date":"1397/07/09 15:45","price":2104400},{"date":"1397/07/09 15:50","price":2100000},{"date":"1397/07/09 15:55","price":2113200},{"date":"1397/07/09 16:00","price":2119900},{"date":"1397/07/09 16:05","price":2126500},{"date":"1397/07/09 16:10","price":2117700},{"date":"1397/07/09 16:15","price":2124300},{"date":"1397/07/09 16:25","price":2130900},{"date":"1397/07/09 16:30","price":2128700},{"date":"1397/07/09 16:40","price":2114600},{"date":"1397/07/09 16:45","price":2115400},{"date":"1397/07/09 16:50","price":2106600},{"date":"1397/07/09 16:55","price":2103100},{"date":"1397/07/09 17:00","price":2097800},{"date":"1397/07/09 17:05","price":2093400},{"date":"1397/07/09 17:15","price":2091200},{"date":"1397/07/09 17:30","price":2084500},{"date":"1397/07/09 17:40","price":2069100},{"date":"1397/07/09 17:45","price":2058000},{"date":"1397/07/09 17:50","price":2053600},{"date":"1397/07/09 17:55","price":2040400},{"date":"1397/07/09 18:00","price":2044800},{"date":"1397/07/09 18:05","price":2027100},{"date":"1397/07/09 18:10","price":2013900},{"date":"1397/07/09 18:15","price":2029300},{"date":"1397/07/09 18:20","price":2022700},{"date":"1397/07/09 18:25","price":2020500},{"date":"1397/07/09 18:30","price":2027100},{"date":"1397/07/09 18:40","price":2029300},{"date":"1397/07/09 18:45","price":2011700},{"date":"1397/07/09 18:55","price":2018300},{"date":"1397/07/09 19:00","price":2005000},{"date":"1397/07/09 19:05","price":1991800},{"date":"1397/07/09 19:10","price":1987400},{"date":"1397/07/09 19:25","price":1985200},{"date":"1397/07/09 19:30","price":1967500},{"date":"1397/07/09 19:40","price":1956500},{"date":"1397/07/09 19:45","price":1947600},{"date":"1397/07/09 19:55","price":1974100},{"date":"1397/07/09 20:00","price":1987400},{"date":"1397/07/09 20:05","price":2000600},{"date":"1397/07/09 20:15","price":1987400},{"date":"1397/07/09 20:30","price":1978500},{"date":"1397/07/09 20:45","price":1974100},{"date":"1397/07/09 21:05","price":1958700},{"date":"1397/07/09 21:15","price":1954200}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398