کمترین: 
454
بیشترین: 
533
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
472
زمان: 
7/9 20:50
قیمت بات تایلند امروز 9 مهر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 9 مهر 1397 , 472 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:30","price":529},{"date":"1397/07/09 11:20","price":532},{"date":"1397/07/09 11:30","price":533},{"date":"1397/07/09 11:50","price":531},{"date":"1397/07/09 12:00","price":530},{"date":"1397/07/09 12:10","price":527},{"date":"1397/07/09 12:20","price":525},{"date":"1397/07/09 12:30","price":524},{"date":"1397/07/09 12:50","price":520},{"date":"1397/07/09 13:10","price":521},{"date":"1397/07/09 13:20","price":515},{"date":"1397/07/09 13:50","price":512},{"date":"1397/07/09 14:00","price":510},{"date":"1397/07/09 14:10","price":504},{"date":"1397/07/09 14:20","price":497},{"date":"1397/07/09 14:30","price":499},{"date":"1397/07/09 14:50","price":498},{"date":"1397/07/09 15:10","price":495},{"date":"1397/07/09 15:20","price":499},{"date":"1397/07/09 15:50","price":497},{"date":"1397/07/09 16:00","price":499},{"date":"1397/07/09 16:10","price":476},{"date":"1397/07/09 16:20","price":498},{"date":"1397/07/09 16:30","price":501},{"date":"1397/07/09 17:00","price":499},{"date":"1397/07/09 17:20","price":502},{"date":"1397/07/09 17:50","price":494},{"date":"1397/07/09 18:00","price":495},{"date":"1397/07/09 18:10","price":490},{"date":"1397/07/09 18:20","price":480},{"date":"1397/07/09 18:30","price":479},{"date":"1397/07/09 18:50","price":476},{"date":"1397/07/09 19:00","price":478},{"date":"1397/07/09 19:10","price":470},{"date":"1397/07/09 19:20","price":474},{"date":"1397/07/09 19:30","price":469},{"date":"1397/07/09 19:50","price":454},{"date":"1397/07/09 20:00","price":463},{"date":"1397/07/09 20:10","price":466},{"date":"1397/07/09 20:50","price":472}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398