کمترین: 
195129
بیشترین: 
195480
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
195480.0
زمان: 
7/9 13:30
قیمت شاخص بورس امروز 9 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 9 مهر 1397 , 195480.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:30","price":195129.0},{"date":"1397/07/09 13:30","price":195480.0}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399