کمترین: 
1872
بیشترین: 
2198
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1945
زمان: 
7/9 20:50
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 9 مهر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 9 مهر 1397 , 1945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":2180},{"date":"1397/07/09 10:50","price":2181},{"date":"1397/07/09 11:00","price":2182},{"date":"1397/07/09 11:20","price":2197},{"date":"1397/07/09 11:30","price":2198},{"date":"1397/07/09 11:50","price":2197},{"date":"1397/07/09 12:00","price":2184},{"date":"1397/07/09 12:10","price":2173},{"date":"1397/07/09 12:20","price":2167},{"date":"1397/07/09 12:30","price":2161},{"date":"1397/07/09 12:50","price":2144},{"date":"1397/07/09 13:00","price":2146},{"date":"1397/07/09 13:10","price":2141},{"date":"1397/07/09 13:20","price":2123},{"date":"1397/07/09 13:30","price":2126},{"date":"1397/07/09 13:50","price":2109},{"date":"1397/07/09 14:00","price":2105},{"date":"1397/07/09 14:10","price":2078},{"date":"1397/07/09 14:20","price":2061},{"date":"1397/07/09 14:30","price":2055},{"date":"1397/07/09 14:50","price":2056},{"date":"1397/07/09 15:10","price":2044},{"date":"1397/07/09 15:20","price":2058},{"date":"1397/07/09 15:50","price":2050},{"date":"1397/07/09 16:00","price":2058},{"date":"1397/07/09 16:10","price":1965},{"date":"1397/07/09 16:20","price":2056},{"date":"1397/07/09 16:30","price":2068},{"date":"1397/07/09 16:50","price":2067},{"date":"1397/07/09 17:00","price":2060},{"date":"1397/07/09 17:10","price":2059},{"date":"1397/07/09 17:20","price":2072},{"date":"1397/07/09 17:50","price":2039},{"date":"1397/07/09 18:00","price":2040},{"date":"1397/07/09 18:10","price":2020},{"date":"1397/07/09 18:20","price":1978},{"date":"1397/07/09 18:30","price":1975},{"date":"1397/07/09 18:50","price":1971},{"date":"1397/07/09 19:00","price":1970},{"date":"1397/07/09 19:10","price":1958},{"date":"1397/07/09 19:30","price":1934},{"date":"1397/07/09 19:50","price":1872},{"date":"1397/07/09 20:00","price":1897},{"date":"1397/07/09 20:10","price":1918},{"date":"1397/07/09 20:50","price":1945}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399