پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10683
بیشترین: 
12554
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11118
زمان: 
7/9 20:50
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 مهر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 مهر 1397 , 11118 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":12446},{"date":"1397/07/09 10:30","price":12447},{"date":"1397/07/09 10:50","price":12459},{"date":"1397/07/09 11:00","price":12462},{"date":"1397/07/09 11:10","price":12459},{"date":"1397/07/09 11:20","price":12546},{"date":"1397/07/09 11:30","price":12554},{"date":"1397/07/09 11:50","price":12545},{"date":"1397/07/09 12:00","price":12480},{"date":"1397/07/09 12:10","price":12410},{"date":"1397/07/09 12:20","price":12374},{"date":"1397/07/09 12:30","price":12342},{"date":"1397/07/09 12:50","price":12247},{"date":"1397/07/09 13:00","price":12263},{"date":"1397/07/09 13:10","price":12228},{"date":"1397/07/09 13:20","price":12123},{"date":"1397/07/09 13:30","price":12147},{"date":"1397/07/09 13:50","price":12065},{"date":"1397/07/09 14:00","price":12028},{"date":"1397/07/09 14:10","price":11873},{"date":"1397/07/09 14:20","price":11774},{"date":"1397/07/09 14:30","price":11738},{"date":"1397/07/09 14:50","price":11745},{"date":"1397/07/09 15:00","price":11742},{"date":"1397/07/09 15:10","price":11676},{"date":"1397/07/09 15:20","price":11760},{"date":"1397/07/09 15:30","price":11754},{"date":"1397/07/09 15:50","price":11706},{"date":"1397/07/09 16:00","price":11762},{"date":"1397/07/09 16:10","price":11231},{"date":"1397/07/09 16:20","price":11745},{"date":"1397/07/09 16:30","price":11813},{"date":"1397/07/09 16:50","price":11806},{"date":"1397/07/09 17:00","price":11760},{"date":"1397/07/09 17:10","price":11758},{"date":"1397/07/09 17:20","price":11828},{"date":"1397/07/09 17:50","price":11643},{"date":"1397/07/09 18:00","price":11644},{"date":"1397/07/09 18:10","price":11526},{"date":"1397/07/09 18:20","price":11295},{"date":"1397/07/09 18:30","price":11268},{"date":"1397/07/09 18:50","price":11250},{"date":"1397/07/09 19:00","price":11248},{"date":"1397/07/09 19:10","price":11128},{"date":"1397/07/09 19:20","price":11174},{"date":"1397/07/09 19:30","price":11059},{"date":"1397/07/09 19:50","price":10683},{"date":"1397/07/09 20:00","price":10849},{"date":"1397/07/09 20:10","price":10945},{"date":"1397/07/09 20:50","price":11118}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398