کمترین: 
116
بیشترین: 
138
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
121
زمان: 
7/9 20:50
قیمت روپیه پاکستان امروز 9 مهر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 9 مهر 1397 , 121 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":137},{"date":"1397/07/09 11:30","price":138},{"date":"1397/07/09 12:00","price":137},{"date":"1397/07/09 12:20","price":136},{"date":"1397/07/09 12:50","price":135},{"date":"1397/07/09 13:00","price":134},{"date":"1397/07/09 13:20","price":133},{"date":"1397/07/09 13:50","price":132},{"date":"1397/07/09 14:10","price":130},{"date":"1397/07/09 14:20","price":129},{"date":"1397/07/09 15:10","price":128},{"date":"1397/07/09 15:20","price":129},{"date":"1397/07/09 16:10","price":130},{"date":"1397/07/09 16:20","price":129},{"date":"1397/07/09 16:30","price":123},{"date":"1397/07/09 16:50","price":130},{"date":"1397/07/09 17:00","price":129},{"date":"1397/07/09 17:20","price":130},{"date":"1397/07/09 17:50","price":128},{"date":"1397/07/09 18:10","price":127},{"date":"1397/07/09 18:20","price":126},{"date":"1397/07/09 18:30","price":124},{"date":"1397/07/09 19:00","price":123},{"date":"1397/07/09 19:30","price":121},{"date":"1397/07/09 19:50","price":116},{"date":"1397/07/09 20:00","price":119},{"date":"1397/07/09 20:10","price":120},{"date":"1397/07/09 20:50","price":121}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399