پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
38547
بیشترین: 
44820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
40070
زمان: 
7/9 20:50
قیمت دینار بحرین امروز 9 مهر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 مهر 1397 , 40070 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":44226},{"date":"1397/07/09 10:30","price":44231},{"date":"1397/07/09 10:50","price":44318},{"date":"1397/07/09 11:00","price":44329},{"date":"1397/07/09 11:10","price":44383},{"date":"1397/07/09 11:20","price":44679},{"date":"1397/07/09 11:30","price":44764},{"date":"1397/07/09 11:50","price":44820},{"date":"1397/07/09 12:00","price":44572},{"date":"1397/07/09 12:10","price":44377},{"date":"1397/07/09 12:20","price":44251},{"date":"1397/07/09 12:30","price":44176},{"date":"1397/07/09 12:50","price":43790},{"date":"1397/07/09 13:00","price":43905},{"date":"1397/07/09 13:10","price":43796},{"date":"1397/07/09 13:20","price":43452},{"date":"1397/07/09 13:30","price":43439},{"date":"1397/07/09 13:50","price":43192},{"date":"1397/07/09 14:00","price":43119},{"date":"1397/07/09 14:10","price":42567},{"date":"1397/07/09 14:20","price":42300},{"date":"1397/07/09 14:30","price":42117},{"date":"1397/07/09 14:50","price":42104},{"date":"1397/07/09 15:00","price":42146},{"date":"1397/07/09 15:10","price":41928},{"date":"1397/07/09 15:20","price":42227},{"date":"1397/07/09 15:30","price":42231},{"date":"1397/07/09 15:50","price":42100},{"date":"1397/07/09 16:00","price":42296},{"date":"1397/07/09 16:10","price":40384},{"date":"1397/07/09 16:20","price":42254},{"date":"1397/07/09 16:30","price":42521},{"date":"1397/07/09 16:50","price":42487},{"date":"1397/07/09 17:00","price":42350},{"date":"1397/07/09 17:10","price":42423},{"date":"1397/07/09 17:20","price":42618},{"date":"1397/07/09 17:50","price":41951},{"date":"1397/07/09 18:00","price":41961},{"date":"1397/07/09 18:10","price":41570},{"date":"1397/07/09 18:20","price":40700},{"date":"1397/07/09 18:30","price":40660},{"date":"1397/07/09 18:50","price":40579},{"date":"1397/07/09 19:00","price":40577},{"date":"1397/07/09 19:10","price":40311},{"date":"1397/07/09 19:20","price":40310},{"date":"1397/07/09 19:30","price":39900},{"date":"1397/07/09 19:50","price":38547},{"date":"1397/07/09 20:00","price":39067},{"date":"1397/07/09 20:10","price":39420},{"date":"1397/07/09 20:50","price":40070}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398