پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
37924
بیشترین: 
44535
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
39465
زمان: 
7/9 20:50
قیمت ریال عمان امروز 9 مهر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 9 مهر 1397 , 39465 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":44171},{"date":"1397/07/09 10:30","price":44182},{"date":"1397/07/09 10:50","price":44201},{"date":"1397/07/09 11:00","price":44214},{"date":"1397/07/09 11:10","price":44208},{"date":"1397/07/09 11:20","price":44498},{"date":"1397/07/09 11:30","price":44535},{"date":"1397/07/09 11:50","price":44504},{"date":"1397/07/09 12:00","price":44258},{"date":"1397/07/09 12:10","price":44017},{"date":"1397/07/09 12:20","price":43903},{"date":"1397/07/09 12:30","price":43789},{"date":"1397/07/09 12:50","price":43450},{"date":"1397/07/09 13:00","price":43489},{"date":"1397/07/09 13:10","price":43380},{"date":"1397/07/09 13:20","price":43010},{"date":"1397/07/09 13:30","price":43085},{"date":"1397/07/09 13:50","price":42792},{"date":"1397/07/09 14:00","price":42655},{"date":"1397/07/09 14:10","price":42105},{"date":"1397/07/09 14:20","price":41756},{"date":"1397/07/09 14:30","price":41634},{"date":"1397/07/09 14:50","price":41651},{"date":"1397/07/09 15:00","price":41648},{"date":"1397/07/09 15:10","price":41415},{"date":"1397/07/09 15:20","price":41705},{"date":"1397/07/09 15:30","price":41691},{"date":"1397/07/09 15:50","price":41528},{"date":"1397/07/09 16:00","price":41709},{"date":"1397/07/09 16:10","price":39823},{"date":"1397/07/09 16:20","price":41664},{"date":"1397/07/09 16:30","price":41899},{"date":"1397/07/09 16:50","price":41898},{"date":"1397/07/09 17:00","price":41740},{"date":"1397/07/09 17:10","price":41722},{"date":"1397/07/09 17:20","price":41987},{"date":"1397/07/09 17:50","price":41314},{"date":"1397/07/09 18:00","price":41330},{"date":"1397/07/09 18:10","price":40926},{"date":"1397/07/09 18:20","price":40118},{"date":"1397/07/09 18:30","price":40021},{"date":"1397/07/09 18:50","price":39937},{"date":"1397/07/09 19:00","price":39926},{"date":"1397/07/09 19:10","price":39498},{"date":"1397/07/09 19:20","price":39667},{"date":"1397/07/09 19:30","price":39175},{"date":"1397/07/09 19:50","price":37924},{"date":"1397/07/09 20:00","price":38429},{"date":"1397/07/09 20:10","price":38867},{"date":"1397/07/09 20:50","price":39465}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398