پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
48463
بیشترین: 
56909
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
50425
زمان: 
7/9 20:50
قیمت دینار کویت امروز 9 مهر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 مهر 1397 , 50425 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":56441},{"date":"1397/07/09 10:30","price":56454},{"date":"1397/07/09 10:50","price":56477},{"date":"1397/07/09 11:00","price":56488},{"date":"1397/07/09 11:10","price":56485},{"date":"1397/07/09 11:20","price":56866},{"date":"1397/07/09 11:30","price":56909},{"date":"1397/07/09 11:50","price":56867},{"date":"1397/07/09 12:00","price":56553},{"date":"1397/07/09 12:10","price":56247},{"date":"1397/07/09 12:20","price":56098},{"date":"1397/07/09 12:30","price":55953},{"date":"1397/07/09 12:50","price":55496},{"date":"1397/07/09 13:00","price":55564},{"date":"1397/07/09 13:10","price":55438},{"date":"1397/07/09 13:20","price":54965},{"date":"1397/07/09 13:30","price":55101},{"date":"1397/07/09 13:50","price":54644},{"date":"1397/07/09 14:00","price":54548},{"date":"1397/07/09 14:10","price":53843},{"date":"1397/07/09 14:20","price":53385},{"date":"1397/07/09 14:30","price":53229},{"date":"1397/07/09 14:50","price":53252},{"date":"1397/07/09 15:00","price":53262},{"date":"1397/07/09 15:10","price":52964},{"date":"1397/07/09 15:20","price":53285},{"date":"1397/07/09 15:30","price":53284},{"date":"1397/07/09 15:50","price":53094},{"date":"1397/07/09 16:00","price":53322},{"date":"1397/07/09 16:10","price":50933},{"date":"1397/07/09 16:20","price":53290},{"date":"1397/07/09 16:30","price":53530},{"date":"1397/07/09 16:50","price":53536},{"date":"1397/07/09 17:00","price":53328},{"date":"1397/07/09 17:10","price":53301},{"date":"1397/07/09 17:20","price":53645},{"date":"1397/07/09 17:50","price":52803},{"date":"1397/07/09 18:00","price":52799},{"date":"1397/07/09 18:10","price":52296},{"date":"1397/07/09 18:20","price":51254},{"date":"1397/07/09 18:30","price":51115},{"date":"1397/07/09 18:50","price":51058},{"date":"1397/07/09 19:00","price":51045},{"date":"1397/07/09 19:10","price":50499},{"date":"1397/07/09 19:20","price":50714},{"date":"1397/07/09 19:30","price":50111},{"date":"1397/07/09 19:50","price":48463},{"date":"1397/07/09 20:00","price":49111},{"date":"1397/07/09 20:10","price":49664},{"date":"1397/07/09 20:50","price":50425}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398