کمترین: 
30
بیشترین: 
33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
31
زمان: 
7/9 20:10
قیمت درام ارمنستان امروز 9 مهر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 9 مهر 1397 , 31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":33},{"date":"1397/07/09 13:10","price":32},{"date":"1397/07/09 14:20","price":31},{"date":"1397/07/09 16:10","price":30},{"date":"1397/07/09 16:20","price":31},{"date":"1397/07/09 16:50","price":33},{"date":"1397/07/09 18:10","price":32},{"date":"1397/07/09 18:30","price":31},{"date":"1397/07/09 19:50","price":30},{"date":"1397/07/09 20:10","price":31}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398