پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14884
بیشترین: 
17511
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15477
زمان: 
7/9 20:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 مهر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 مهر 1397 , 15477 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":17377},{"date":"1397/07/09 10:30","price":17374},{"date":"1397/07/09 10:50","price":17389},{"date":"1397/07/09 11:00","price":17400},{"date":"1397/07/09 11:10","price":17392},{"date":"1397/07/09 11:20","price":17510},{"date":"1397/07/09 11:30","price":17511},{"date":"1397/07/09 11:50","price":17500},{"date":"1397/07/09 12:00","price":17400},{"date":"1397/07/09 12:10","price":17296},{"date":"1397/07/09 12:20","price":17232},{"date":"1397/07/09 12:30","price":17190},{"date":"1397/07/09 12:50","price":17060},{"date":"1397/07/09 13:00","price":17082},{"date":"1397/07/09 13:10","price":17043},{"date":"1397/07/09 13:20","price":16893},{"date":"1397/07/09 13:30","price":16899},{"date":"1397/07/09 13:50","price":16791},{"date":"1397/07/09 14:00","price":16752},{"date":"1397/07/09 14:10","price":16539},{"date":"1397/07/09 14:20","price":16436},{"date":"1397/07/09 14:30","price":16355},{"date":"1397/07/09 14:50","price":16358},{"date":"1397/07/09 15:00","price":16374},{"date":"1397/07/09 15:10","price":16277},{"date":"1397/07/09 15:20","price":16390},{"date":"1397/07/09 15:30","price":16371},{"date":"1397/07/09 15:50","price":16314},{"date":"1397/07/09 16:00","price":16386},{"date":"1397/07/09 16:10","price":15652},{"date":"1397/07/09 16:20","price":16371},{"date":"1397/07/09 16:30","price":16485},{"date":"1397/07/09 16:50","price":16447},{"date":"1397/07/09 17:00","price":16374},{"date":"1397/07/09 17:10","price":16418},{"date":"1397/07/09 17:20","price":16490},{"date":"1397/07/09 17:50","price":16227},{"date":"1397/07/09 18:00","price":16221},{"date":"1397/07/09 18:10","price":16068},{"date":"1397/07/09 18:20","price":15712},{"date":"1397/07/09 18:30","price":15693},{"date":"1397/07/09 18:50","price":15677},{"date":"1397/07/09 19:00","price":15679},{"date":"1397/07/09 19:10","price":15575},{"date":"1397/07/09 19:20","price":15568},{"date":"1397/07/09 19:30","price":15378},{"date":"1397/07/09 19:50","price":14884},{"date":"1397/07/09 20:00","price":15084},{"date":"1397/07/09 20:10","price":15220},{"date":"1397/07/09 20:50","price":15477}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398