پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10580
بیشترین: 
12417
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11000
زمان: 
7/9 20:50
قیمت دلار استرالیا امروز 9 مهر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 9 مهر 1397 , 11000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":12303},{"date":"1397/07/09 10:30","price":12301},{"date":"1397/07/09 10:50","price":12322},{"date":"1397/07/09 11:00","price":12316},{"date":"1397/07/09 11:10","price":12315},{"date":"1397/07/09 11:20","price":12405},{"date":"1397/07/09 11:30","price":12417},{"date":"1397/07/09 11:50","price":12411},{"date":"1397/07/09 12:00","price":12346},{"date":"1397/07/09 12:10","price":12273},{"date":"1397/07/09 12:20","price":12236},{"date":"1397/07/09 12:30","price":12204},{"date":"1397/07/09 12:50","price":12097},{"date":"1397/07/09 13:00","price":12125},{"date":"1397/07/09 13:10","price":12101},{"date":"1397/07/09 13:20","price":12000},{"date":"1397/07/09 13:50","price":11917},{"date":"1397/07/09 14:00","price":11895},{"date":"1397/07/09 14:10","price":11741},{"date":"1397/07/09 14:20","price":11664},{"date":"1397/07/09 14:30","price":11607},{"date":"1397/07/09 14:50","price":11603},{"date":"1397/07/09 15:00","price":11616},{"date":"1397/07/09 15:10","price":11549},{"date":"1397/07/09 15:20","price":11631},{"date":"1397/07/09 15:30","price":11619},{"date":"1397/07/09 15:50","price":11587},{"date":"1397/07/09 16:00","price":11599},{"date":"1397/07/09 16:10","price":11691},{"date":"1397/07/09 16:20","price":11622},{"date":"1397/07/09 16:30","price":11702},{"date":"1397/07/09 16:50","price":11681},{"date":"1397/07/09 17:00","price":11629},{"date":"1397/07/09 17:10","price":11654},{"date":"1397/07/09 17:20","price":11719},{"date":"1397/07/09 17:50","price":11530},{"date":"1397/07/09 18:00","price":11520},{"date":"1397/07/09 18:10","price":11412},{"date":"1397/07/09 18:20","price":11161},{"date":"1397/07/09 18:30","price":11149},{"date":"1397/07/09 18:50","price":11139},{"date":"1397/07/09 19:00","price":11136},{"date":"1397/07/09 19:10","price":11066},{"date":"1397/07/09 19:20","price":11050},{"date":"1397/07/09 19:30","price":10955},{"date":"1397/07/09 19:50","price":10580},{"date":"1397/07/09 20:00","price":10721},{"date":"1397/07/09 20:10","price":10843},{"date":"1397/07/09 20:50","price":11000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398