پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
11443
بیشترین: 
13420
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11897
زمان: 
7/9 20:50
قیمت دلار کانادا امروز 9 مهر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 مهر 1397 , 11897 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":13296},{"date":"1397/07/09 10:30","price":13286},{"date":"1397/07/09 10:50","price":13300},{"date":"1397/07/09 11:00","price":13302},{"date":"1397/07/09 11:10","price":13308},{"date":"1397/07/09 11:20","price":13407},{"date":"1397/07/09 11:30","price":13420},{"date":"1397/07/09 11:50","price":13414},{"date":"1397/07/09 12:00","price":13343},{"date":"1397/07/09 12:10","price":13274},{"date":"1397/07/09 12:20","price":13242},{"date":"1397/07/09 12:30","price":13203},{"date":"1397/07/09 12:50","price":13101},{"date":"1397/07/09 13:00","price":13120},{"date":"1397/07/09 13:10","price":13090},{"date":"1397/07/09 13:20","price":12977},{"date":"1397/07/09 13:30","price":12973},{"date":"1397/07/09 13:50","price":12892},{"date":"1397/07/09 14:00","price":12871},{"date":"1397/07/09 14:10","price":12706},{"date":"1397/07/09 14:20","price":12626},{"date":"1397/07/09 14:30","price":12577},{"date":"1397/07/09 14:50","price":12567},{"date":"1397/07/09 15:00","price":12575},{"date":"1397/07/09 15:10","price":12500},{"date":"1397/07/09 15:20","price":12585},{"date":"1397/07/09 15:30","price":12575},{"date":"1397/07/09 15:50","price":12536},{"date":"1397/07/09 16:00","price":12582},{"date":"1397/07/09 16:10","price":12011},{"date":"1397/07/09 16:20","price":12565},{"date":"1397/07/09 16:30","price":12648},{"date":"1397/07/09 16:50","price":12626},{"date":"1397/07/09 17:00","price":12575},{"date":"1397/07/09 17:10","price":12603},{"date":"1397/07/09 17:20","price":12658},{"date":"1397/07/09 17:50","price":12457},{"date":"1397/07/09 18:00","price":12459},{"date":"1397/07/09 18:10","price":12349},{"date":"1397/07/09 18:20","price":12083},{"date":"1397/07/09 18:30","price":12065},{"date":"1397/07/09 18:50","price":12033},{"date":"1397/07/09 19:00","price":12037},{"date":"1397/07/09 19:10","price":11964},{"date":"1397/07/09 19:20","price":11961},{"date":"1397/07/09 19:30","price":11817},{"date":"1397/07/09 19:50","price":11443},{"date":"1397/07/09 20:00","price":11592},{"date":"1397/07/09 20:10","price":11701},{"date":"1397/07/09 20:50","price":11897}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398