پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12861
بیشترین: 
15105
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13382
زمان: 
7/9 20:50
قیمت ین ژاپن امروز 9 مهر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 مهر 1397 , 13382 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":14980},{"date":"1397/07/09 10:30","price":14982},{"date":"1397/07/09 10:50","price":14990},{"date":"1397/07/09 11:00","price":14994},{"date":"1397/07/09 11:10","price":14993},{"date":"1397/07/09 11:20","price":15076},{"date":"1397/07/09 11:30","price":15105},{"date":"1397/07/09 11:50","price":15093},{"date":"1397/07/09 12:00","price":15010},{"date":"1397/07/09 12:10","price":14931},{"date":"1397/07/09 12:20","price":14890},{"date":"1397/07/09 12:30","price":14851},{"date":"1397/07/09 12:50","price":14736},{"date":"1397/07/09 13:00","price":14749},{"date":"1397/07/09 13:10","price":14712},{"date":"1397/07/09 13:20","price":14587},{"date":"1397/07/09 13:30","price":14612},{"date":"1397/07/09 13:50","price":14490},{"date":"1397/07/09 14:00","price":14465},{"date":"1397/07/09 14:10","price":14280},{"date":"1397/07/09 14:20","price":14161},{"date":"1397/07/09 14:30","price":14119},{"date":"1397/07/09 14:50","price":14127},{"date":"1397/07/09 15:00","price":14125},{"date":"1397/07/09 15:10","price":14045},{"date":"1397/07/09 15:20","price":14144},{"date":"1397/07/09 15:30","price":14139},{"date":"1397/07/09 15:50","price":14083},{"date":"1397/07/09 16:00","price":14144},{"date":"1397/07/09 16:10","price":13506},{"date":"1397/07/09 16:20","price":14131},{"date":"1397/07/09 16:30","price":14209},{"date":"1397/07/09 17:00","price":14155},{"date":"1397/07/09 17:10","price":14148},{"date":"1397/07/09 17:20","price":14240},{"date":"1397/07/09 17:50","price":14012},{"date":"1397/07/09 18:00","price":14015},{"date":"1397/07/09 18:10","price":13882},{"date":"1397/07/09 18:20","price":13606},{"date":"1397/07/09 18:30","price":13573},{"date":"1397/07/09 18:50","price":13544},{"date":"1397/07/09 19:00","price":13540},{"date":"1397/07/09 19:10","price":13395},{"date":"1397/07/09 19:20","price":13452},{"date":"1397/07/09 19:30","price":13288},{"date":"1397/07/09 19:50","price":12861},{"date":"1397/07/09 20:00","price":13033},{"date":"1397/07/09 20:10","price":13180},{"date":"1397/07/09 20:50","price":13382}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398