پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
19089
بیشترین: 
22447
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19851
زمان: 
7/9 20:50
قیمت پوند امروز 9 مهر 1397
قیمت پونددر تاریخ 9 مهر 1397 , 19851 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":22233},{"date":"1397/07/09 10:30","price":22232},{"date":"1397/07/09 10:50","price":22252},{"date":"1397/07/09 11:00","price":22259},{"date":"1397/07/09 11:10","price":22258},{"date":"1397/07/09 11:20","price":22418},{"date":"1397/07/09 11:30","price":22447},{"date":"1397/07/09 11:50","price":22435},{"date":"1397/07/09 12:00","price":22310},{"date":"1397/07/09 12:10","price":22186},{"date":"1397/07/09 12:20","price":22124},{"date":"1397/07/09 12:30","price":22072},{"date":"1397/07/09 12:50","price":21908},{"date":"1397/07/09 13:00","price":21936},{"date":"1397/07/09 13:10","price":21879},{"date":"1397/07/09 13:20","price":21689},{"date":"1397/07/09 13:30","price":21725},{"date":"1397/07/09 13:50","price":21532},{"date":"1397/07/09 14:00","price":21489},{"date":"1397/07/09 14:10","price":21212},{"date":"1397/07/09 14:20","price":21032},{"date":"1397/07/09 14:30","price":20977},{"date":"1397/07/09 14:50","price":20981},{"date":"1397/07/09 15:00","price":20991},{"date":"1397/07/09 15:10","price":20871},{"date":"1397/07/09 15:20","price":21018},{"date":"1397/07/09 15:30","price":20996},{"date":"1397/07/09 15:50","price":20903},{"date":"1397/07/09 16:00","price":20986},{"date":"1397/07/09 16:10","price":20028},{"date":"1397/07/09 16:20","price":20952},{"date":"1397/07/09 16:30","price":21187},{"date":"1397/07/09 16:50","price":21140},{"date":"1397/07/09 17:00","price":21055},{"date":"1397/07/09 17:10","price":21100},{"date":"1397/07/09 17:20","price":21201},{"date":"1397/07/09 17:50","price":20871},{"date":"1397/07/09 18:00","price":20860},{"date":"1397/07/09 18:10","price":20664},{"date":"1397/07/09 18:20","price":20216},{"date":"1397/07/09 18:30","price":20189},{"date":"1397/07/09 18:50","price":20132},{"date":"1397/07/09 19:00","price":20121},{"date":"1397/07/09 19:10","price":19996},{"date":"1397/07/09 19:20","price":19979},{"date":"1397/07/09 19:30","price":19725},{"date":"1397/07/09 19:50","price":19089},{"date":"1397/07/09 20:00","price":19348},{"date":"1397/07/09 20:10","price":19569},{"date":"1397/07/09 20:50","price":19851}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398