پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
16948
بیشترین: 
19937
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17622
زمان: 
7/9 20:50
قیمت یورو امروز 9 مهر 1397
قیمت یورودر تاریخ 9 مهر 1397 , 17622 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":19773},{"date":"1397/07/09 10:30","price":19766},{"date":"1397/07/09 10:50","price":19773},{"date":"1397/07/09 11:00","price":19779},{"date":"1397/07/09 11:10","price":19770},{"date":"1397/07/09 11:20","price":19910},{"date":"1397/07/09 11:30","price":19937},{"date":"1397/07/09 11:50","price":19936},{"date":"1397/07/09 12:00","price":19836},{"date":"1397/07/09 12:10","price":19723},{"date":"1397/07/09 12:20","price":19665},{"date":"1397/07/09 12:30","price":19619},{"date":"1397/07/09 12:50","price":19472},{"date":"1397/07/09 13:00","price":19503},{"date":"1397/07/09 13:10","price":19454},{"date":"1397/07/09 13:20","price":19292},{"date":"1397/07/09 13:30","price":19334},{"date":"1397/07/09 13:50","price":19171},{"date":"1397/07/09 14:00","price":19136},{"date":"1397/07/09 14:10","price":18885},{"date":"1397/07/09 14:20","price":18727},{"date":"1397/07/09 14:30","price":18672},{"date":"1397/07/09 14:50","price":18676},{"date":"1397/07/09 15:00","price":18684},{"date":"1397/07/09 15:10","price":18569},{"date":"1397/07/09 15:20","price":18697},{"date":"1397/07/09 15:30","price":18679},{"date":"1397/07/09 15:50","price":18617},{"date":"1397/07/09 16:00","price":18695},{"date":"1397/07/09 16:10","price":17850},{"date":"1397/07/09 16:20","price":18668},{"date":"1397/07/09 16:30","price":18817},{"date":"1397/07/09 16:50","price":18771},{"date":"1397/07/09 17:00","price":18696},{"date":"1397/07/09 17:10","price":18737},{"date":"1397/07/09 17:20","price":18817},{"date":"1397/07/09 17:50","price":18523},{"date":"1397/07/09 18:00","price":18510},{"date":"1397/07/09 18:10","price":18340},{"date":"1397/07/09 18:20","price":17930},{"date":"1397/07/09 18:30","price":17901},{"date":"1397/07/09 18:50","price":17874},{"date":"1397/07/09 19:00","price":17858},{"date":"1397/07/09 19:10","price":17745},{"date":"1397/07/09 19:20","price":17732},{"date":"1397/07/09 19:30","price":17509},{"date":"1397/07/09 19:50","price":16948},{"date":"1397/07/09 20:00","price":17174},{"date":"1397/07/09 20:10","price":17368},{"date":"1397/07/09 20:50","price":17622}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398