پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13800
بیشترین: 
17203
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13800
زمان: 
7/9 21:50
قیمت دلار امروز 9 مهر 1397
قیمت دلاردر تاریخ 9 مهر 1397 , 13800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:20","price":17064},{"date":"1397/07/09 10:30","price":17067},{"date":"1397/07/09 10:50","price":17074},{"date":"1397/07/09 11:00","price":17082},{"date":"1397/07/09 11:10","price":17072},{"date":"1397/07/09 11:20","price":17186},{"date":"1397/07/09 11:30","price":17203},{"date":"1397/07/09 11:50","price":17157},{"date":"1397/07/09 12:00","price":17100},{"date":"1397/07/09 12:10","price":17003},{"date":"1397/07/09 12:20","price":16961},{"date":"1397/07/09 12:30","price":16931},{"date":"1397/07/09 12:50","price":16768},{"date":"1397/07/09 13:00","price":16799},{"date":"1397/07/09 13:10","price":16810},{"date":"1397/07/09 13:20","price":16629},{"date":"1397/07/09 13:30","price":16644},{"date":"1397/07/09 13:50","price":16504},{"date":"1397/07/09 14:00","price":16435},{"date":"1397/07/09 14:10","price":16264},{"date":"1397/07/09 14:20","price":16094},{"date":"1397/07/09 14:30","price":16115},{"date":"1397/07/09 14:50","price":16096},{"date":"1397/07/09 15:00","price":16088},{"date":"1397/07/09 15:10","price":15998},{"date":"1397/07/09 15:20","price":16029},{"date":"1397/07/09 15:30","price":16105},{"date":"1397/07/09 15:50","price":16045},{"date":"1397/07/09 16:00","price":16113},{"date":"1397/07/09 16:10","price":15383},{"date":"1397/07/09 16:20","price":16088},{"date":"1397/07/09 16:30","price":16185},{"date":"1397/07/09 16:50","price":16182},{"date":"1397/07/09 17:00","price":16117},{"date":"1397/07/09 17:10","price":16113},{"date":"1397/07/09 17:20","price":16219},{"date":"1397/07/09 17:50","price":15963},{"date":"1397/07/09 18:00","price":15939},{"date":"1397/07/09 18:10","price":15814},{"date":"1397/07/09 18:20","price":15496},{"date":"1397/07/09 18:30","price":15459},{"date":"1397/07/09 18:50","price":15376},{"date":"1397/07/09 19:00","price":15424},{"date":"1397/07/09 19:10","price":15222},{"date":"1397/07/09 19:20","price":15304},{"date":"1397/07/09 19:30","price":15167},{"date":"1397/07/09 19:50","price":14649},{"date":"1397/07/09 20:00","price":14845},{"date":"1397/07/09 20:10","price":15048},{"date":"1397/07/09 20:50","price":14900},{"date":"1397/07/09 21:50","price":13800}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398