کمترین: 
20.79
بیشترین: 
21.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.37
زمان: 
7/9 20:08
قیمت ذغال سنگ امروز 9 مهر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 9 مهر 1397 , 21.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 10:08","price":21.4},{"date":"1397/07/09 11:08","price":21.08},{"date":"1397/07/09 12:08","price":20.91},{"date":"1397/07/09 13:08","price":20.99},{"date":"1397/07/09 14:08","price":20.81},{"date":"1397/07/09 15:08","price":20.79},{"date":"1397/07/09 16:08","price":20.9},{"date":"1397/07/09 17:08","price":20.82},{"date":"1397/07/09 18:08","price":21.04},{"date":"1397/07/09 19:08","price":21.18},{"date":"1397/07/09 20:08","price":21.37}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399