کمترین: 
13019.5
بیشترین: 
13019.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13019.5
زمان: 
7/9 09:10
قیمت بات تایلند امروز 9 مهر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 9 مهر 1397 , 13019.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 09:10","price":13019.5}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399