کمترین: 
3065.8
بیشترین: 
3065.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3065.8
زمان: 
7/9 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 مهر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 مهر 1397 , 3065.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 09:10","price":3065.8}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399