کمترین: 
11169.7
بیشترین: 
11169.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11169.7
زمان: 
7/9 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 9 مهر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 مهر 1397 , 11169.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 09:10","price":11169.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399