کمترین: 
352.4
بیشترین: 
352.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.4
زمان: 
7/9 09:10
قیمت دینار عراق امروز 9 مهر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 مهر 1397 , 352.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 09:10","price":352.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399