کمترین: 
10922.9
بیشترین: 
10922.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10922.9
زمان: 
7/9 09:10
قیمت ریال عمان امروز 9 مهر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 9 مهر 1397 , 10922.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 09:10","price":10922.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398