کمترین: 
1120
بیشترین: 
1120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120
زمان: 
7/9 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 9 مهر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 9 مهر 1397 , 1120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 09:10","price":1120}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398