کمترین: 
13833.9
بیشترین: 
13833.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13833.9
زمان: 
7/9 09:10
قیمت دینار کویت امروز 9 مهر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 مهر 1397 , 13833.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 09:10","price":13833.9}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399