کمترین: 
515.4
بیشترین: 
515.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
515.4
زمان: 
7/9 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 9 مهر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 مهر 1397 , 515.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 09:10","price":515.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398