کمترین: 
472.1
بیشترین: 
472.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
472.1
زمان: 
7/9 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 9 مهر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 مهر 1397 , 472.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 09:10","price":472.1}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399