کمترین: 
4278.9
بیشترین: 
4278.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4278.9
زمان: 
7/9 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 مهر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 مهر 1397 , 4278.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 09:10","price":4278.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398