کمترین: 
3687.2
بیشترین: 
3687.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3687.2
زمان: 
7/9 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 9 مهر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 مهر 1397 , 3687.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 09:10","price":3687.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398