کمترین: 
5472.3
بیشترین: 
5472.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5472.3
زمان: 
7/9 09:10
قیمت پوند امروز 9 مهر 1397
قیمت پونددر تاریخ 9 مهر 1397 , 5472.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 09:10","price":5472.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398