کمترین: 
4869.5
بیشترین: 
4869.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4869.5
زمان: 
7/9 09:10
قیمت یورو امروز 9 مهر 1397
قیمت یورودر تاریخ 9 مهر 1397 , 4869.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 09:10","price":4869.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398