پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14800
بیشترین: 
16930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14800
زمان: 
7/9 22:00
قیمت دلار هرات امروز 9 مهر 1397
قیمت دلار هراتدر تاریخ 9 مهر 1397 , 14800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 08:20","price":16650},{"date":"1397/07/09 08:30","price":16620},{"date":"1397/07/09 08:50","price":16650},{"date":"1397/07/09 09:10","price":16630},{"date":"1397/07/09 09:20","price":16650},{"date":"1397/07/09 09:30","price":16710},{"date":"1397/07/09 09:50","price":16680},{"date":"1397/07/09 10:00","price":16650},{"date":"1397/07/09 10:10","price":16680},{"date":"1397/07/09 10:20","price":16660},{"date":"1397/07/09 10:30","price":16670},{"date":"1397/07/09 11:00","price":16720},{"date":"1397/07/09 11:10","price":16750},{"date":"1397/07/09 11:20","price":16870},{"date":"1397/07/09 11:30","price":16850},{"date":"1397/07/09 11:50","price":16930},{"date":"1397/07/09 12:00","price":16900},{"date":"1397/07/09 12:10","price":16800},{"date":"1397/07/09 12:20","price":16750},{"date":"1397/07/09 12:50","price":16700},{"date":"1397/07/09 13:00","price":16720},{"date":"1397/07/09 13:10","price":16620},{"date":"1397/07/09 13:20","price":16640},{"date":"1397/07/09 13:30","price":16630},{"date":"1397/07/09 13:50","price":16400},{"date":"1397/07/09 14:00","price":16440},{"date":"1397/07/09 14:10","price":16350},{"date":"1397/07/09 14:20","price":16300},{"date":"1397/07/09 14:30","price":16200},{"date":"1397/07/09 14:50","price":16100},{"date":"1397/07/09 15:00","price":16050},{"date":"1397/07/09 15:10","price":15900},{"date":"1397/07/09 15:20","price":15980},{"date":"1397/07/09 15:30","price":15950},{"date":"1397/07/09 15:50","price":15970},{"date":"1397/07/09 16:00","price":15850},{"date":"1397/07/09 16:10","price":15950},{"date":"1397/07/09 16:30","price":16150},{"date":"1397/07/09 16:50","price":16120},{"date":"1397/07/09 17:00","price":16000},{"date":"1397/07/09 17:10","price":16050},{"date":"1397/07/09 17:20","price":16000},{"date":"1397/07/09 17:50","price":15900},{"date":"1397/07/09 18:00","price":15800},{"date":"1397/07/09 18:10","price":15600},{"date":"1397/07/09 18:20","price":15500},{"date":"1397/07/09 18:30","price":15400},{"date":"1397/07/09 18:50","price":15480},{"date":"1397/07/09 19:00","price":15350},{"date":"1397/07/09 19:10","price":15300},{"date":"1397/07/09 19:30","price":15250},{"date":"1397/07/09 19:50","price":15000},{"date":"1397/07/09 20:00","price":15200},{"date":"1397/07/09 20:10","price":15300},{"date":"1397/07/09 21:00","price":15250},{"date":"1397/07/09 21:10","price":15100},{"date":"1397/07/09 21:20","price":15000},{"date":"1397/07/09 21:50","price":14900},{"date":"1397/07/09 22:00","price":14800}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398