کمترین: 
1187.53
بیشترین: 
1190.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1187.53
زمان: 
7/9 10:30
قیمت اونس طلا امروز 9 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 9 مهر 1397 , 1187.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 04:30","price":1190.24},{"date":"1397/07/09 07:30","price":1189.18},{"date":"1397/07/09 10:30","price":1187.53}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398