کمترین: 
82.72
بیشترین: 
85.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
85.2
زمان: 
7/9 23:08
قیمت نفت برنت امروز 9 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 مهر 1397 , 85.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 04:08","price":83},{"date":"1397/07/09 05:08","price":82.96},{"date":"1397/07/09 06:08","price":83.17},{"date":"1397/07/09 07:08","price":83.19},{"date":"1397/07/09 09:08","price":83.12},{"date":"1397/07/09 10:08","price":83.2},{"date":"1397/07/09 11:08","price":82.83},{"date":"1397/07/09 12:08","price":82.72},{"date":"1397/07/09 13:08","price":83.06},{"date":"1397/07/09 14:08","price":82.97},{"date":"1397/07/09 15:08","price":82.94},{"date":"1397/07/09 16:08","price":83.08},{"date":"1397/07/09 17:08","price":83.14},{"date":"1397/07/09 18:08","price":83.55},{"date":"1397/07/09 19:08","price":83.78},{"date":"1397/07/09 20:08","price":84.31},{"date":"1397/07/09 21:08","price":84.33},{"date":"1397/07/09 22:08","price":84.72},{"date":"1397/07/09 22:32","price":85.16},{"date":"1397/07/09 23:08","price":85.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399