کمترین: 
227.5
بیشترین: 
232.96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
228.5
زمان: 
7/9 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 مهر 1397 , 228.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 01:30","price":228.39},{"date":"1397/07/09 02:00","price":229.71},{"date":"1397/07/09 04:30","price":232.96},{"date":"1397/07/09 05:00","price":232.7},{"date":"1397/07/09 07:30","price":232.44},{"date":"1397/07/09 08:00","price":231.91},{"date":"1397/07/09 10:30","price":230.5},{"date":"1397/07/09 11:00","price":230.1},{"date":"1397/07/09 13:30","price":231.02},{"date":"1397/07/09 14:00","price":231.27},{"date":"1397/07/09 16:30","price":228.6},{"date":"1397/07/09 17:00","price":229.65},{"date":"1397/07/09 19:30","price":228.86},{"date":"1397/07/09 20:00","price":227.5},{"date":"1397/07/09 22:30","price":228.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399