کمترین: 
6562.7
بیشترین: 
6651.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6602.6
زمان: 
7/9 23:00
قیمت بیت کوین امروز 9 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 مهر 1397 , 6602.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 01:30","price":6571.8},{"date":"1397/07/09 02:00","price":6581.8},{"date":"1397/07/09 04:30","price":6637.7},{"date":"1397/07/09 05:00","price":6648.7},{"date":"1397/07/09 07:30","price":6647.9},{"date":"1397/07/09 08:00","price":6651.3},{"date":"1397/07/09 10:30","price":6627},{"date":"1397/07/09 11:00","price":6627.9},{"date":"1397/07/09 13:30","price":6625.1},{"date":"1397/07/09 14:00","price":6615.2},{"date":"1397/07/09 16:30","price":6595.1},{"date":"1397/07/09 17:00","price":6609.2},{"date":"1397/07/09 19:30","price":6570},{"date":"1397/07/09 20:00","price":6562.7},{"date":"1397/07/09 22:30","price":6586.1},{"date":"1397/07/09 23:00","price":6602.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398