کمترین: 
16435.4
بیشترین: 
16435.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16435.4
زمان: 
7/8 18:20
قیمت دلار سنا / فروش   امروز 8 مهر 1397
قیمت دلار سنا / فروش  در تاریخ 8 مهر 1397 , 16435.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 18:20","price":16435.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398