کمترین: 
32
بیشترین: 
33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33
زمان: 
7/8 20:50
قیمت لیر سوریه امروز 8 مهر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 8 مهر 1397 , 33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 16:10","price":32},{"date":"1397/07/08 17:10","price":33},{"date":"1397/07/08 17:20","price":32},{"date":"1397/07/08 17:30","price":33},{"date":"1397/07/08 18:50","price":32},{"date":"1397/07/08 20:50","price":33}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399