کمترین: 
1715
بیشترین: 
1740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1715
زمان: 
7/8 17:00
قیمت حواله دلار از گرجستان امروز 8 مهر 1397
قیمت حواله دلار از گرجستاندر تاریخ 8 مهر 1397 , 1715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 12:30","price":1740},{"date":"1397/07/08 17:00","price":1715}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399