کمترین: 
35
بیشترین: 
36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35
زمان: 
7/8 13:00
قیمت درام ارمنستان امروز 8 مهر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 8 مهر 1397 , 35 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 12:20","price":36},{"date":"1397/07/08 12:30","price":35},{"date":"1397/07/08 12:50","price":36},{"date":"1397/07/08 13:00","price":35}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399