کمترین: 
2520000
بیشترین: 
2590000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2520000
زمان: 
7/8 17:48
قیمت نیم سکه امروز 8 مهر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 8 مهر 1397 , 2520000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 12:12","price":2590000},{"date":"1397/07/08 12:18","price":2580000},{"date":"1397/07/08 12:24","price":2570000},{"date":"1397/07/08 14:18","price":2540000},{"date":"1397/07/08 17:18","price":2530000},{"date":"1397/07/08 17:48","price":2520000}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398