کمترین: 
17100
بیشترین: 
17430
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17100
زمان: 
7/8 17:20
قیمت دلار کاغذی امروز 8 مهر 1397
قیمت دلار کاغذیدر تاریخ 8 مهر 1397 , 17100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 12:00","price":17200},{"date":"1397/07/08 12:20","price":17430},{"date":"1397/07/08 14:10","price":17260},{"date":"1397/07/08 14:20","price":17200},{"date":"1397/07/08 14:30","price":17180},{"date":"1397/07/08 15:50","price":17150},{"date":"1397/07/08 16:00","price":17170},{"date":"1397/07/08 17:20","price":17100}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399