کمترین: 
17400
بیشترین: 
17600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17400
زمان: 
7/8 14:20
قیمت دلار مریوان امروز 8 مهر 1397
قیمت دلار مریواندر تاریخ 8 مهر 1397 , 17400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 11:30","price":17520},{"date":"1397/07/08 12:30","price":17600},{"date":"1397/07/08 14:20","price":17400}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399