پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2060500
بیشترین: 
2153500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2086500
زمان: 
7/8 18:10
قیمت آبشده جهانی امروز 8 مهر 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 8 مهر 1397 , 2086500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 11:25","price":2095500},{"date":"1397/07/08 11:30","price":2075500},{"date":"1397/07/08 11:40","price":2088500},{"date":"1397/07/08 11:45","price":2107500},{"date":"1397/07/08 11:50","price":2113500},{"date":"1397/07/08 11:55","price":2118500},{"date":"1397/07/08 12:00","price":2145500},{"date":"1397/07/08 12:05","price":2153500},{"date":"1397/07/08 12:10","price":2138500},{"date":"1397/07/08 12:15","price":2145500},{"date":"1397/07/08 12:20","price":2143500},{"date":"1397/07/08 12:25","price":2148500},{"date":"1397/07/08 12:30","price":2147500},{"date":"1397/07/08 12:40","price":2130500},{"date":"1397/07/08 12:45","price":2129500},{"date":"1397/07/08 12:55","price":2125500},{"date":"1397/07/08 13:00","price":2132500},{"date":"1397/07/08 13:05","price":2134500},{"date":"1397/07/08 13:10","price":2125500},{"date":"1397/07/08 13:20","price":2120500},{"date":"1397/07/08 13:25","price":2115500},{"date":"1397/07/08 13:30","price":2130500},{"date":"1397/07/08 13:40","price":2119500},{"date":"1397/07/08 13:45","price":2126500},{"date":"1397/07/08 13:50","price":2117500},{"date":"1397/07/08 13:55","price":2113500},{"date":"1397/07/08 14:00","price":2114500},{"date":"1397/07/08 14:05","price":2115500},{"date":"1397/07/08 14:10","price":2114500},{"date":"1397/07/08 14:15","price":2084500},{"date":"1397/07/08 14:20","price":2085500},{"date":"1397/07/08 14:25","price":2108500},{"date":"1397/07/08 14:30","price":2107500},{"date":"1397/07/08 14:40","price":2110500},{"date":"1397/07/08 14:50","price":2111500},{"date":"1397/07/08 14:55","price":2112500},{"date":"1397/07/08 15:00","price":2109500},{"date":"1397/07/08 15:05","price":2108500},{"date":"1397/07/08 15:10","price":2105500},{"date":"1397/07/08 15:20","price":2104500},{"date":"1397/07/08 15:25","price":2103500},{"date":"1397/07/08 15:30","price":2102500},{"date":"1397/07/08 15:40","price":2091500},{"date":"1397/07/08 15:45","price":2090500},{"date":"1397/07/08 15:50","price":2088500},{"date":"1397/07/08 15:55","price":2098500},{"date":"1397/07/08 16:00","price":2092500},{"date":"1397/07/08 16:10","price":2090500},{"date":"1397/07/08 16:15","price":2086500},{"date":"1397/07/08 16:25","price":2060500},{"date":"1397/07/08 16:30","price":2087500},{"date":"1397/07/08 16:40","price":2075500},{"date":"1397/07/08 16:45","price":2080500},{"date":"1397/07/08 16:50","price":2085500},{"date":"1397/07/08 16:55","price":2088500},{"date":"1397/07/08 17:00","price":2092500},{"date":"1397/07/08 17:05","price":2093500},{"date":"1397/07/08 17:10","price":2092500},{"date":"1397/07/08 17:15","price":2080500},{"date":"1397/07/08 17:20","price":2091500},{"date":"1397/07/08 17:25","price":2096500},{"date":"1397/07/08 17:30","price":2093500},{"date":"1397/07/08 17:40","price":2092500},{"date":"1397/07/08 17:45","price":2087500},{"date":"1397/07/08 17:50","price":2091500},{"date":"1397/07/08 17:55","price":2092500},{"date":"1397/07/08 18:00","price":2088500},{"date":"1397/07/08 18:05","price":2080500},{"date":"1397/07/08 18:10","price":2086500}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398