پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2061000
بیشترین: 
2154000
قیمت تقلبی: 
2087000
زمان: 
7/8 18:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 8 مهر 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 8 مهر 1397 , 2087000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 11:25","price":2096000},{"date":"1397/07/08 11:30","price":2076000},{"date":"1397/07/08 11:40","price":2089000},{"date":"1397/07/08 11:45","price":2108000},{"date":"1397/07/08 11:50","price":2114000},{"date":"1397/07/08 11:55","price":2119000},{"date":"1397/07/08 12:00","price":2146000},{"date":"1397/07/08 12:05","price":2154000},{"date":"1397/07/08 12:10","price":2139000},{"date":"1397/07/08 12:15","price":2146000},{"date":"1397/07/08 12:20","price":2144000},{"date":"1397/07/08 12:25","price":2149000},{"date":"1397/07/08 12:30","price":2148000},{"date":"1397/07/08 12:40","price":2131000},{"date":"1397/07/08 12:45","price":2130000},{"date":"1397/07/08 12:55","price":2126000},{"date":"1397/07/08 13:00","price":2133000},{"date":"1397/07/08 13:05","price":2135000},{"date":"1397/07/08 13:10","price":2126000},{"date":"1397/07/08 13:20","price":2121000},{"date":"1397/07/08 13:25","price":2116000},{"date":"1397/07/08 13:30","price":2131000},{"date":"1397/07/08 13:40","price":2120000},{"date":"1397/07/08 13:45","price":2127000},{"date":"1397/07/08 13:50","price":2118000},{"date":"1397/07/08 13:55","price":2114000},{"date":"1397/07/08 14:00","price":2115000},{"date":"1397/07/08 14:05","price":2116000},{"date":"1397/07/08 14:10","price":2115000},{"date":"1397/07/08 14:15","price":2085000},{"date":"1397/07/08 14:20","price":2086000},{"date":"1397/07/08 14:25","price":2109000},{"date":"1397/07/08 14:30","price":2108000},{"date":"1397/07/08 14:40","price":2111000},{"date":"1397/07/08 14:50","price":2112000},{"date":"1397/07/08 14:55","price":2113000},{"date":"1397/07/08 15:00","price":2110000},{"date":"1397/07/08 15:05","price":2109000},{"date":"1397/07/08 15:10","price":2106000},{"date":"1397/07/08 15:20","price":2105000},{"date":"1397/07/08 15:25","price":2104000},{"date":"1397/07/08 15:30","price":2103000},{"date":"1397/07/08 15:40","price":2092000},{"date":"1397/07/08 15:45","price":2091000},{"date":"1397/07/08 15:50","price":2089000},{"date":"1397/07/08 15:55","price":2099000},{"date":"1397/07/08 16:00","price":2093000},{"date":"1397/07/08 16:10","price":2091000},{"date":"1397/07/08 16:15","price":2087000},{"date":"1397/07/08 16:25","price":2061000},{"date":"1397/07/08 16:30","price":2088000},{"date":"1397/07/08 16:40","price":2076000},{"date":"1397/07/08 16:45","price":2081000},{"date":"1397/07/08 16:50","price":2086000},{"date":"1397/07/08 16:55","price":2089000},{"date":"1397/07/08 17:00","price":2093000},{"date":"1397/07/08 17:05","price":2094000},{"date":"1397/07/08 17:10","price":2093000},{"date":"1397/07/08 17:15","price":2081000},{"date":"1397/07/08 17:20","price":2092000},{"date":"1397/07/08 17:25","price":2097000},{"date":"1397/07/08 17:30","price":2094000},{"date":"1397/07/08 17:40","price":2093000},{"date":"1397/07/08 17:45","price":2088000},{"date":"1397/07/08 17:50","price":2092000},{"date":"1397/07/08 17:55","price":2093000},{"date":"1397/07/08 18:00","price":2089000},{"date":"1397/07/08 18:05","price":2081000},{"date":"1397/07/08 18:10","price":2087000}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398