پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
469200
بیشترین: 
490400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
475200
زمان: 
7/8 18:10
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 8 مهر 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 8 مهر 1397 , 475200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 11:25","price":477200},{"date":"1397/07/08 11:30","price":472700},{"date":"1397/07/08 11:40","price":475600},{"date":"1397/07/08 11:45","price":479900},{"date":"1397/07/08 11:50","price":481300},{"date":"1397/07/08 11:55","price":482500},{"date":"1397/07/08 12:00","price":488600},{"date":"1397/07/08 12:05","price":490400},{"date":"1397/07/08 12:10","price":487000},{"date":"1397/07/08 12:15","price":488600},{"date":"1397/07/08 12:20","price":488100},{"date":"1397/07/08 12:25","price":489300},{"date":"1397/07/08 12:30","price":489100},{"date":"1397/07/08 12:40","price":485200},{"date":"1397/07/08 12:45","price":485000},{"date":"1397/07/08 12:55","price":484000},{"date":"1397/07/08 13:00","price":485600},{"date":"1397/07/08 13:05","price":486100},{"date":"1397/07/08 13:10","price":484000},{"date":"1397/07/08 13:20","price":482900},{"date":"1397/07/08 13:25","price":481800},{"date":"1397/07/08 13:30","price":485200},{"date":"1397/07/08 13:40","price":482700},{"date":"1397/07/08 13:45","price":484300},{"date":"1397/07/08 13:50","price":482200},{"date":"1397/07/08 13:55","price":481300},{"date":"1397/07/08 14:00","price":481500},{"date":"1397/07/08 14:05","price":481800},{"date":"1397/07/08 14:10","price":481400},{"date":"1397/07/08 14:15","price":474700},{"date":"1397/07/08 14:20","price":474900},{"date":"1397/07/08 14:25","price":480200},{"date":"1397/07/08 14:30","price":479900},{"date":"1397/07/08 14:40","price":480600},{"date":"1397/07/08 14:50","price":480900},{"date":"1397/07/08 14:55","price":481100},{"date":"1397/07/08 15:00","price":480400},{"date":"1397/07/08 15:05","price":480200},{"date":"1397/07/08 15:10","price":479500},{"date":"1397/07/08 15:20","price":479300},{"date":"1397/07/08 15:25","price":479000},{"date":"1397/07/08 15:30","price":478800},{"date":"1397/07/08 15:40","price":476300},{"date":"1397/07/08 15:45","price":476100},{"date":"1397/07/08 15:50","price":475600},{"date":"1397/07/08 15:55","price":477900},{"date":"1397/07/08 16:00","price":476500},{"date":"1397/07/08 16:10","price":476100},{"date":"1397/07/08 16:15","price":475200},{"date":"1397/07/08 16:25","price":469200},{"date":"1397/07/08 16:30","price":475400},{"date":"1397/07/08 16:40","price":472700},{"date":"1397/07/08 16:45","price":473800},{"date":"1397/07/08 16:50","price":474900},{"date":"1397/07/08 16:55","price":475600},{"date":"1397/07/08 17:00","price":476500},{"date":"1397/07/08 17:05","price":476800},{"date":"1397/07/08 17:10","price":476500},{"date":"1397/07/08 17:15","price":473800},{"date":"1397/07/08 17:20","price":476300},{"date":"1397/07/08 17:25","price":477400},{"date":"1397/07/08 17:30","price":476800},{"date":"1397/07/08 17:40","price":476500},{"date":"1397/07/08 17:45","price":475400},{"date":"1397/07/08 17:50","price":476300},{"date":"1397/07/08 17:55","price":476500},{"date":"1397/07/08 18:00","price":475600},{"date":"1397/07/08 18:05","price":473800},{"date":"1397/07/08 18:10","price":475200}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398