کمترین: 
17300
بیشترین: 
17300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17300
زمان: 
7/8 11:20
قیمت دلار شیراز امروز 8 مهر 1397
قیمت دلار شیرازدر تاریخ 8 مهر 1397 , 17300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 11:20","price":17300}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398